?>

adgangsbetingelserne

FORRETNINGSBETINGELSER

GENERELLE BETINGELSER

Annoncemateriale:

Priserne er gældende for alt annoncemateriale såfremt dette modtages som elektronisk materiale i form af færdige sidevise PDF-filer i en opløsning på 300 dpi – CMYK. Eventuel forarbejdning såsom retouche, tilpasning samt ændringer i originalmaterialet, der er nødvendigt for at gøre dette reproducerbart, debiteres efter anvendt tid og efter gældende timesats jf. separate prislister.A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet kan til enhver tid nægte optagelse/udgivelse af materiale,såfremt denne findes ulødig eller anses for værende i strid med gældende og god markedsføringsskik.